Sähköpostin tietoturva ja luottamuksellisten viestien lähettäminen – miten varmistua turvallisuudesta?

Yritysjärjestelyihin liittyvät sähköpostit, henkilökunnan sisäiset seikat, liikeuudistukset, tärkeät tuotekehitysprojektit, yrityksen omat hinnoitteluperiaatteet ja hinnoittelupolitiikka, arkaluonteiset henkilötiedot… Suurimmassa osassa yrityksiä nämä tiedot liikkuvat sähköpostitse. Sähköposti on yksi yritysten pääsääntöisistä ja tärkeimmistä työvälineistä. Sen välityksellä kulkevat sujuvasti ja joustavasti niin henkilötunnukset kuin liikesalaisuudetkin – vaan onko tämä tietovaihto lopulta kuinka turvallista?

EU:n uuden, toukokuussa voimaan astuvan tietosuoja-asetuksen myötä sähköpostin tietoturvan tärkeys korostuu. Sähköpostitse välitetään usein suoraan henkilötietoja, ja toisaalta myös jopa suoranaisia liikesalaisuuksia. Tietosuoja-asetuksen vanassa EU onkin antanut myös liikesalaisuusdirektiivin, jonka perimmäinen tarkoitus on ennen kaikkea tehostaa yritysten sisäisten asioiden ja liikesalaisuuksien suojaamista.

 

Miten siis varmistua siitä, että salassa pidettävää tietoa sisältävä sähköposti saavuttaa vain sille tarkoitetun yleisön?

Sähköpostiviestinnän luottamuksellisuus on ollut suurennuslasin alla jo jonkin aikaa. Viestien turvaamiseen on kehitetty useita erilaisia ja eri menetelmiin perustuvia teknologioita, mutta suosituin näistä on tällä hetkellä niin kutsuttu turvasähköposti. Turvasähköposti toimii siten, ettei varsinaista viestiä – eli salassa pidettävää sisältöä – sinällään lähetetä vastaanottajalle lainkaan, vaan vastaanottaja saa sähköpostiviestissä linkin, jonka takaa luottamuksellinen viesti ja sen sisältö löytyvät. Viesti ja tieto itsessään sijaitsevat pilvipal

velimella, ja viestin lukemiseen vastaanottaja käyttää usein niin sanottua kertakäyttöistä avainkorttia tai esimerkiksi omaa Microsoft-tiliään. Kun linkkiä seurataan päätelaitteella ja tieto avataan, eivät ulkopuoliset tämän jälkeen enää kykene saamaan tätä tietoa käsiinsä. Lähetettävä linkki voi kokonaisuudessaan olla kertakäyttöinen.

 

Myös meillä täällä Elikossa on otettu käyttöön salatut sähköpostiviestit! Mikäli haluat lähettää meille salatun viestin ja sinulla on tämä palvelu käytössäsi meidän kanssamme (salattujen sähköpostiviestien lähettäminen ja tarkasteleminen edellyttää, että lähettäjä ja vastaanottaja jakavat digitaalisen tunnuksensa), niin kirjoitathan viestin otsikkokenttään alkuun *SALAA*. Näin viesti saapuu meille salattuna, edellä kuvan linkin kaltaisena. Salaamme viestit Microsoft Office 365 -salauksella. Voimme myös lähettää salattuja viestejä asiakkaillemme. Kysythän lisää esimerkiksi sähköpostitse tilitoimisto@eliko.fi taikka puhelimitse 09 5617 670,  mikäli haluat tietää tästä enemmän.

Lue lisää ja koko artikkeli tämän linkin takaa!

Lähde: Tilisanomat

Posted in Ajankohtaista, Yleinen and tagged , , .