Asiantuntijaorganisaation kannattavuus

Yrityksen kannattavuus on paperilla varsin yksinkertainen asia. Yritystoiminta on kannattavaa, kun sen tulot ovat suuremmat kuin menot. Toiminnan kannattavuus pitkällä aikavälillä on terveen yrityksen elinehto.

Vaikka kannattavuus-termin ymmärtäminen tuntuu simppeliltä, oman yrityksen kannattavuutta voi olla vaikea arvioida. Kannattavuus on niin monen tekijän summa, että ilman omiin lukuihin perehtymistä on vaikea hahmottaa tarkasti yrityksen kannattavuutta.

Kannattavuuden seuraaminen auttaa yritystä pysymään vakavaraisena ja pitämään maksuvalmiuden kunnossa. Kannattavuuden seuraaminen pitäisi kuulua jokaisen asiantuntijaorganisaation johtajan tehtäviin – heikko kannattavuus ajaa yrityksen ennemmin tai myöhemmin ongelmiin. 

1. Valitse mittarit

Yrityksen olisi hyvä miettiä muutama kannattavuutta mittaava kohde. Tilitoimistoyrittäjänä törmään usein siihen, että yrityksessä ei joko mitata mitään tai mittareiden lukumäärä on niin valtava, että informaatiosta ei ole enää ole hyötyä. 

Jokainen yritys voi valita itselle hyödyllisimmät mittaamisen kohteet. Asiantuntijaorganisaatiossa mitattavat kohteet voisivat olla esimerkiksi asiakaskohtainen, henkilökohtainen ja palvelukohtainen kannattavuus. Näiden mittareiden avulla selvität, ovatko yksittäiset asiakkaasi, työntekijäsi ja palvelusi kannattavia. 

2. Aseta tavoitteet

Aseta jokaiselle mitattavalle kohteelle tavoite ja aikataulu tavoitteen saavuttamiseksi. 

Asiantuntijaorganisaatiossa jokaiselle henkilölle voidaan asettaa kuukausikohtainen myyntitavoite. Asiakkaille asetetaan katetavoite, joka voi olla keskituntituntihinta tai euromääräinen kokonaiskate. Yrityksen myymille palveluille voidaan määrittää esimerkiksi kuukausittainen tavoiteliikevaihto.

3. Seuraa toteutumista

Seurannan tarkoituksena on havaita tavoitteiden saavuttamisessa poikkeamia. Poikkeamat ovat sellaisia nousuja tai laskuja, joissa tavoitteet joko ylitetään tai alitetaan.

Vaikka seuranta kuulostaa helpolta vaiheelta, se on samalla vaihe, joka tulee helposti laiminlyödyksi. Ilman toteutuman seurantaa kannattavuuden mittaaminen on turhaa – jos kukaan ei seuraa kannattavuutta, kukaan ei havaitse poikkeamia, eikä kukaan osaa puuttua kannattavuuden muutoksiin. 

4. Analysoi tulokset

Kun seurantasi on tuottanut poikkeamia, on aika analysoida syyt niiden taustoilla.

Mistä poikkeama johtuu? Onko poikkeama kertaluonteinen vai tuleeko samaan mittariin poikkeamia tulevaisuudessakin? Onko kannattavuus nousu- vai laskusuhdanteinen? Pitääkö poikkeama korjata heti vai korjaantuuko poikkeama itsestään? Miten poikkeama vaikuttaa kannattavuuteen kokonaisuutena? 

5. Tee toimenpiteitä

Poikkeamien havaitsemisen ja niiden selvittämisen jälkeen on aika tehdä toimenpiteitä.

Yleisiä toimenpiteitä asiantuntijaorganisaatiossa ovat myyntityön tehostaminen, hinnaston muuttaminen, asiakastyytyväisyyden lisääminen, laskutetun työn vs. ei-laskutetun työn lisääminen sekä työn arvon ymmärtämisen lisääminen. 

Muista huomioida henkilöstösi, kun suunnittelet toimenpiteitä. Kannattavuus on tärkeää, mutta se ei yksinään riitä pitämään yritystäsi hyvässä kunnossa. Tyytyväiset työntekijät = tyytyväiset asiakkaat!

If you can´t measure it, 
you can´t improve it.

-Peter Drucker

Tarvitsetko apua yrityksesi kannattavuuden mittaamisen kanssa? Ole yhteydessä Elinaan, niin katsotaan yrityksesi kannattavuuden mittaamista yhdessä. 

Elina Witt

Toimitusjohtaja, Senior partner, KLT

Mikäli haluat tietää lisää tai sinulla on juuri omaa tilannettasi koskien kysymys, niin olehan meihin yhteydessä! 

Soita Elinalle 0400 485 969
Laita sähköpostia elina.witt@eliko.fi

Sovitaan tapaaminen ja tule käymään tilitoimistoomme Helsingin Vallilaan!

Eliko Oy on sähköistä Procountor taloushallintojärjestelmää käyttävä tilitoimisto.

Lue myös

Lyhyt oppimäärä: Yrityksen omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste on kenties yleisimmin käytetty mittari, kun tarkoituksena on saada selville yrityksen vakavaraisuus ja tappionsietokyky. Omavaraisuusasteen taso ennustaa yrityksen mahdollista maksukyvyttömyyttä ja konkurssiriskiä, sillä omavaraisuusaste pohjautuu sekä rahoitusrakenteeseen, pitkän aikavälin kannattavuuteen ja on olennainen mittari pohdittaessa yrityksen lisärahoitusmahdollisuuksia.