Koneiden ja laitteiden korotetut poistot

Verovuosina 2020-2023 hankituista koneista ja laitteista voidaan tehdä korotetut poistot. Korotettu poisto tarkoittaa käytännössä tuplapoistoa – kun normaalisti kalustosta saa tehdä vuosittain 25 % poiston, vuoteen 2023 asti vuosipoiston määrä on 50 %. 

Korotetun poiston tekeminen edellyttää, että korotetun poiston kohteena oleva kone tai laite on verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä. Lisäksi koneen tai laitteen pitää olla uutena hankittu ja lain voimassaoloaikana käyttöönotettu.

Koneesta tai laitteesta saa tehdä korotetun poiston ensimmäisen kerran sinä verovuonna, jona kone tai laite otetaan käyttöön, ja sitä seuraavina verovuosina lain voimassaoloaikana. Verovuonna 2023 käyttöönotetusta koneesta tai laitteesta saa siis tehdä korotetun poiston ainoastaan verovuonna 2023. Lakia ei sovelleta enää verovuonna 2024. 

Esimerkki 1:

Yritys harjoittaa internet-sivujen suunnittelua. Yrityksen toimintaa pidetään elinkeinotoimintana. Yritys on hankkinut suunnittelutoiminnassa käytettävän uuden tietokoneen sekä sähköpöydän ja toimistotuolin 1.6.2020. Hankintojen katsotaan kuuluvan EVL 30 §:n mukaisesti poistettavaan irtaimeen käyttöomaisuuteen. Yritys saa tehdä tietokoneesta, sähköpöydästä ja toimistotuolista korotetut poistot.

Esimerkki 2:

Yritys harjoittaa myynninedistämistoimintaa. Yrityksen toimintaa pidetään elinkeinotoimintana. Yritys hankkii myyntityötä tekeville työntekijöilleen uudet työsuhdeautot 30.11.2020. Autojen katsotaan kuuluvan EVL 30 §:n mukaisesti poistettavaan irtaimeen käyttöomaisuuteen. Yritys saa tehdä autoista korotetut poistot.

Varmistathan vielä ennen hankinnan tekemistä omalta kirjanpitäjäsi, että hankintasi on oikeutettu korotettuun poistoon.

Lähde: Verohallinto

Elina Witt

Toimitusjohtaja, Senior partner, KLT

Mikäli haluat tietää lisää tai sinulla on juuri omaa tilannettasi koskien kysymys, niin olehan meihin yhteydessä! 

Soita Elinalle 0400 485 969
Laita sähköpostia elina.witt@eliko.fi

Sovitaan tapaaminen ja tule käymään tilitoimistoomme Helsingin Vallilaan!

Eliko Oy on Procountor- ja Fennoa-tilitoimisto.

Lue myös

Lyhyt oppimäärä: Yrityksen omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste on kenties yleisimmin käytetty mittari, kun tarkoituksena on saada selville yrityksen vakavaraisuus ja tappionsietokyky. Omavaraisuusasteen taso ennustaa yrityksen mahdollista maksukyvyttömyyttä ja konkurssiriskiä, sillä omavaraisuusaste pohjautuu sekä rahoitusrakenteeseen, pitkän aikavälin kannattavuuteen ja on olennainen mittari pohdittaessa yrityksen lisärahoitusmahdollisuuksia.