Lyhyt oppimäärä: Yrityksen kannattavuus

Jokaisen yrityksen elinehtona on, että sen toiminta on pidemmällä tähtäimellä kannattavaa. Yritysten tehtävänä on tuottaa niiden omistajille voittoa. Jotta voittoa voidaan saada, on luotava kannattava liiketoiminta.

Mutta mistä kannattavuus syntyy ja miten sitä voi parantaa? Tässä muutama vinkki, joita tarkastelemalla voidaan löytää kehityskohtia kannattavuuden parantamiseksi.

1. Kannattavat asiakkaat ja tuotteet

Kannattava yritys syntyy kannattavista asiakkaista – myytpä sitten tuotteita tai palveluita. Paras asiakas ei ole välttämättä se, joka tuo yrityksellesi eniten liikevaihtoa.

Seuraa asiakkaidesi ja tuotteidesi kannattavuutta ja kiinnitä huomiota mahdollisiin poikkeamiin. Kannattavuutta voidaan parantaa monella tapaa – hintojen korottaminen ei ole aina se ensimmäinen vaihtoehto. Ensimmäisenä kannattaa käydä läpi omat prosessit – onko tuotteesi tai palvelusi toimittamiseen liittyvissä prosesseissa jotain, mitä voidaan tehostaa?

Tilitoimisto on erinomainen konsultti, kun yritys määrittelee kannattavia asiakkaitaan. Jos yrityksesi kärsii huonosta kannattavuudesta, ota yhteys tilitoimistoosi.

2. Työn tehokkuuden mittaaminen

Työn tehokkuuden mittaaminen ja seuranta voi tuntua pakkopullalta, mutta sillä on merkittävä vaikutus yrityksesi kannattavuuteen. Jotta yrityksesi voisi olla kannattava, päivittäisen työn ja työntekijöiden tulee olla kannattavia.

Esimerkiksi asiantuntijatyössä työntekijöiden tehokkuudella on suuri vaikutus, jota kannattaa mitata. Työntekijöiden tehokkuutta voidaan mitata esimerkiksi asiakas- tai projektikohtaisesti. Myös pitkien projektien kannattavuutta on syytä seurata kuukausitasolla ja osatulouttaa sen mukaan. Työajanseuranta on paitsi lakisääteistä, myös tehokkuuden mittaamisen kannalta järkevää.

3. Kassavirta ja rahankierto

Myös tulosta tekevä yritys voi ajautua maksuvaikeuksiin, ellei sillä ole positiivista kassavirtaa. Mitä nopeammin laskutat asiakkaitasi, sitä nopeammin rahat kotiutuvat kassaasi. Ei siis kannata vetkutella laskujen lähettämisen kanssa.  

Ongelmaksi voi myös muodostua asiakkaat, jotka eivät maksa laskujaan maksuehtojen mukaisesti. Perintätoimet voivat aiheuttaa asiakassuhteeseen kitkaa. 

Vinkki! Voit myös neuvotella oman tilitoimistosi kanssa erilaisista perinnän vaihtoehdoista. Esimerkiksi me tarjoamme asiakkaillemme Pehmeää perintää, joka on perintätoimien ensisijainen keino. Pehmeässä perinnässä perijänä toimii asiakkaan oma kirjanpitäjä, joka on lempeästi yhteydessä perittävään tahoon. Tällöin voidaan välttää kylmäkiskoiselta tuntuva perintätoimiston lähestyminen, joka voi suututtaa asiakkaasi.

4. Liiallinen liikevaihdon tuijottaminen

Yrityksen taloudellisen menestyksen mittaamisessa kiinnitetään turhan paljon huomiota yrityksen liikevaihtoon. Pelkkä suuri liikevaihto ei takaa yrityksen taloudellista menestystä, jos kustannukset ovat huomattavan korkeat aikaansaatuun liikevaihtoon verrattuna. 

Jos yrityksen tulos ei ole halutulla tasolla, on syytä kiinnittää huomiota myös kustannuksiin. Onko siellä jotain, mikä voidaan kilpailuttaa tai lakkauttaa kokonaan? Kaikki kiinteiden kustannusten leikkauksista tulleet säästöt näkyvät suoraan viivan alla voittona, ilman että liikevaihdossa tapahtuu muutoksia. Tämän takia kustannuksia on syytä tarkastella jatkuvasti yhdessä tilitoimiston kanssa.

5. Sisäinen laskenta

Onko yritykselläsi useampi toimipiste, tuoteryhmä tai projekti? Sisäinen laskenta paljastaa erot yrityksen eri osa-alueiden välillä ja auttaa hahmottamaan kokonaistilanetta. Sisäisen laskennan avulla voit selvittää, tuottaako jokin toimipisteesi, tuoteryhmäsi tai projektisi eri tavalla kuin toinen. Yrityksesi kannattavuutta voi syödä myös esimerkiksi kannattamaton tuote tai tuoteryhmä.

6. Verosuunnittelu

Jokaisen pienyrittäjän kannattaa tehdä verosuunnittelua. Verosuunnittelu ei ole sama asia kuin veronkierto. Ota tilitoimistosi mukaan verosuunnittelua tehdessäsi, niin voit nukkua yösi rauhallisesti myös verotarkastuksen tullessa.

Tilitoimistosi auttaa sinua optimoimaan esimerkiksi palkat ja osingot niin, että maksat veroja edullisimman vaihtoehdon mukaisesti. Palkkojen ja osinkojen lisäksi tilitoimiston päivittäiseen neuvontaan kuuluu yleisesti kysytty oma auto vai yrityksen auto. Tilitoimiston kanssa on hyvä käydä läpi kuukausittain, mitä yrityksen toiminnassa on vähennyskelvollista ja mikä on vähennyskelvotonta.

Muista vähentää tulevassa tilinpäätöksessä:

  • Päivärahat & kilometrikorvaukset
  • Työhuonevähennys
  • Tuplapoistot
  • Luottotappiot
  • Varaston arvo (muun muassa epäkurantit tuotteet)
  • Ennakko-osingot
  • Jaksotukset

Tilitoimiston tehtävä ei ole vain noudattaa lakisääteisiä kirjanpitovelvoitteita, vaan auttaa sinua pitää yrityksesi kannattavana ja voittoa tuottavana. Tilitoimisto Eliko on yrittäjän asialla. Meidän jokapäiväistä työtä on seurata asiakkaidemme taloudellista menestystä ja auttaa menestymään entistä paremmin. Ota yhteyttä, jos yrityksesi kärsii heikosta kannattavuudesta tai kannattavuus on laskusuuntaista.

Elina Witt

Toimitusjohtaja, Senior partner, KLT

Mikäli haluat tietää lisää tai sinulla on juuri omaa tilannettasi koskien kysymys, niin olehan meihin yhteydessä! 

Soita Elinalle 0400 485 969
Laita sähköpostia elina.witt@eliko.fi

Lue myös

Lyhyt oppimäärä: Yrityksen omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste on kenties yleisimmin käytetty mittari, kun tarkoituksena on saada selville yrityksen vakavaraisuus ja tappionsietokyky. Omavaraisuusasteen taso ennustaa yrityksen mahdollista maksukyvyttömyyttä ja konkurssiriskiä, sillä omavaraisuusaste pohjautuu sekä rahoitusrakenteeseen, pitkän aikavälin kannattavuuteen ja on olennainen mittari pohdittaessa yrityksen lisärahoitusmahdollisuuksia.