Muutoksia Elikon johdossa

Aprillipäivänä 2016 tulee kuluneeksi 25 vuotta siitä kun Elina Witt perusti tilitoimistonsa. Yrittäjyys kulkee Elinalla jo kolmannessa sukupolvessa, sillä Elinan isoäiti toimi kampaajana ja isä konepajayrittäjänä.

Yhtiömme arvojen mukaisesti haluamme kehittyä alati muuttuvassa toimintaympäristössämme. Elikon 25-juhlavuosi alkaakin muutoksella – yhtiömme uutena hallituksen puheenjohtajana ilolla esittelemme monipuolisen kokemuksen omaavan KTM Kari Alholan.

Eliko Oy:n toimitusjohtajana kesästä 2014 toiminut Riia Törmä (osakas 10 %) jatkaa tehtävässään.
Elina Witt (osakas 85 %) keskittyy konsultointitehtäviinMarja Tiainen (osakas 5 %) jatkaa toimistopäällikkönä.

Kari Alholan esittely

KTM Kari Alhola
CEO, yrittäjä, veroasiantuntija, talouden hallinnan asiantuntija
Alhola Consulting Oy, Profiducia Oy / www.alhola.com / kari@alhola.com

Karilla on laaja ja monipuolinen kokemus johtamistyöstä ja johtoryhmätyöskentelystä sekä taloushallinnon tehtävistä ja johtamisesta, taloushallinnon ja johtamisen konsultoinnista ja koulutuksesta sekä veroasiantuntijatehtävistä yli 20 vuoden ajalta.

Hän toimii nykyisin talouden hallinnan konsulttina sekä veroasiantuntijana lukuisille yrityksille ja yhteisöille omien yhtiöidensä Alhola Consulting Oy:n ja Profiducia Oy:n kautta. Viimeisen hieman yli 10 vuoden aikana Kari on toiminut mm. verokonsultointi-yhtiön toimitusjohtajana ja osakkaana sekä Accountor Groupin johtoryhmässä ja johtotehtävissä (mm. osaamisen johtajana, talousjohtajana sekä pienyritys-segmentin globaalina johtajana).

Tätä aikaisemmin mm. nykyisen Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koulutusalajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä useita vuosia. Karilla on vahva pedagoginen osaaminen. Hän on toiminut koulutus- ja valmennustehtävissä sadoissa eri tilaisuuksissa sekä julkaissut kirjoja ja artikkeleita verotuksen, kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä talouden ohjaamisen ja johtamisen alueelta.

Kari Alholan luottamustoimia ja asiantuntijajäsenyyksiä:

  • Euroopan Verokonsulttien yhteisjärjestö, CFE:n verokomitean Suomen edustaja (Conféderation Fiscale Europeene, Fiscale Committee)
  • Suomen Verokonsultit SVK ry:n asiamies ja hallituksen jäsen
  • Suomen Taloushallintoliiton hallituksen varapuheenjohtaja
  • Suomen Taloushallintoliiton veroasiantuntijaryhmän puheenjohtaja sekä koulutustyöryhmän puheenjohtaja
  • Helsingin kauppakamarin talous- ja veroasianvaliokunnan jäsen
  • Suomen yrittäjien vero- ja rahoitusvaliokunnan jäsen


Keskity menestymiseen!
Jätä taloushallintoasiat meidän osaaviin käsiimme.

Tilitoimisto Elikon laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2008 standardin vaatimukset.
Eliko on Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen sekä Procountor-sertifioitu tilitoimisto.

Elina Witt

Toimitusjohtaja, Senior partner, KLT

Mikäli haluat tietää lisää tai sinulla on juuri omaa tilannettasi koskien kysymys, niin olehan meihin yhteydessä! 

Soita Elinalle 0400 485 969
Laita sähköpostia elina.witt@eliko.fi

Lue myös

Lyhyt oppimäärä: Yrityksen omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste on kenties yleisimmin käytetty mittari, kun tarkoituksena on saada selville yrityksen vakavaraisuus ja tappionsietokyky. Omavaraisuusasteen taso ennustaa yrityksen mahdollista maksukyvyttömyyttä ja konkurssiriskiä, sillä omavaraisuusaste pohjautuu sekä rahoitusrakenteeseen, pitkän aikavälin kannattavuuteen ja on olennainen mittari pohdittaessa yrityksen lisärahoitusmahdollisuuksia.