Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tilitoimisto Eliko Oy
Tietäjäntie 2, 02130 Espoo
09 5617 670, tilitoimisto@eliko.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kristiina Liljamo,  puh. 09 5617 670, tilitoimisto@eliko.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakastieto- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietorekisteriä pidetään liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään liittyen, markkinointiasioissa sekä asiakassuhteen hoitamisessa ja kehittämisessä, sekä palveluiden tuottamisessa ja tarjoamisessa. Tähän sisältyy taloushallinnon palveluita (mm. palkanlaskentapalvelut, kirjanpitopalvelut jne.) sekä näihin liittyviä erilaisia lisäarvopalveluita.

Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää.

5. Rekisterin tietosisältö

Tilitoimisto Eliko oy:n pitämässä asiakasrekisterissä on mainittuna ensisijaisesti yrityksen tiedot, kuten yrityksen tai yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, henkilötunnus, verotustiedot, pankkitili, palkkatiedot ja mahdolliset ulosottotiedot.

Rekisteriin on kirjattu myös asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot muodostuvat asiakkaan ja tilitoimiston laatiman sopimuksen perusteella. Tallennettavat tiedot saadaan suoraan henkilöiltä itseltään tai viranomaisilta. Niitä ei kerätä ulkopuolisilta tahoilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Eliko Oy ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja eikä rekisterin tietoja siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperinen aineisto: Tilitoimisto Eliko Oy säilyttää henkilötietoja & yritystietoja lain määräämän ajan. Sen jälkeen aineistot tuhotaan asianmukaisesti, eikä henkilötietoja vanhoista asiakkaista jää kirjatuksi. Asiakkuussopimus säilytetään arkistoituna niin kauan, kun asiakassuhde on voimassa. Asiakkuussuhteen päätyttyä asiakkuussopimus tuhotaan asianmukaisesti määräajan kuluttua. Asiakkuussopimukset säilytetään lukitussa tilassa.

Sähköinen aineisto: Tilitoimisto Eliko Oy:n käyttämät sähköiset ohjelmat huolehtivat sähköisesti käsiteltävistä tiedoista ja niiden tietosuojasta. Ne ovat asianmukaisesti teknisiä menetelmiä käyttäen suojattu. Eliko oy:n palvelimelle tallennettujen tiedostojen suojaus on hoidettu salasanoin ja palomuurein. Asiakassopimukset on paperisena toimistossa lukituissa kaapeissa, sekä skannattuna toiminnanohjausjärjestelmään, jonne on pääsy vain tilitoimiston henkilökunnalla. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.