Eliko Ab på svenska


008

Eliko Ab grundades år 1991. Verksamhetsidén grundar sig på att kunna erbjuda små- och medelstora företag långvariga kundrelationer, pålitlighet samt sakkännedom. Vår kundkrets består av flera såväl konsultbolag som ADB-företag. Vi är även specialiserade på bokföringstjänster och löneberäkning för byggnadsföretag. Vi erbjuder såväl moderna elektroniska lösningar som traditionella bokföringstjänster. Våra kunder ehåller månatligen lättförstådda grafiska rapporter i realtid. Vårt mål är att hjälpa dig att nå framgång!

Vår personal består av professionella bokförare som har skolats till att ge dig högklassig service. Fyra bokförare har avlagt den specialistbaserade EBR-bokföringsexamen och en person är specialiserad på löneberäkning.

Ägare: Elina Witt, CEO, Senior partner/grundare, EBR-bokförare. Marja Tiainen, kontorschef/partner.

Eliko Ab befinner sig i Esbo, vår address är:

Polaris Business Park Vega, Självstyrelsegränden 6, 02600 Esbo.
Tel: (09) 5617 670.

Buss nr 206 från Kampen (Helsingfors), från Alberga (Esbo) tågstation buss nr 203, 106 och 502.

Eliko Ab är en auktoriserad medlem i Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf (Taloushallintoliitto)

Tag kontakt

Namn *

Email *

Telefon *

Ämnesområde*

Meddelande *

Hur hörde du talas om oss? *

Back to Top