Eliko Ab på svenska

Eliko Ab på svenska

Eliko Ab grundades år 1991. Verksamhetsidén grundar sig på att kunna erbjuda små- och medelstora företag långvariga kundrelationer, pålitlighet samt sakkännedom. Vår kundkrets består av flera såväl konsultbolag som ADB-företag. Vi är även specialiserade på bokföringstjänster och löneberäkning för byggnadsföretag. Vi erbjuder såväl moderna elektroniska lösningar som traditionella bokföringstjänster. Våra kunder ehåller månatligen lättförstådda grafiska rapporter i realtid. Vårt mål är att hjälpa dig att nå framgång!

Vår personal består av professionella bokförare som har skolats till att ge dig högklassig service. Fyra bokförare har avlagt den specialistbaserade EBR-bokföringsexamen och en person är specialiserad på löneberäkning.

Ägare: Elina Witt, CEO, Senior partner/grundare, EBR-bokförare.

Eliko Ab befinner sig i Esbo, vår address är:

Tietäjäntie 2, 02130 Esbo.
Tel: (09) 5617 670.

Eliko Ab är en auktoriserad medlem i Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf (Taloushallintoliitto)

Tag kontakt

Namn *

Email *

Telefon *

Ämnesområde*

Meddelande *

Hur hörde du talas om oss? *