Henkilön vuositulo

Sairaspäivärahojen määräytyminen muuttuu

Lyhyt esiinnosto muutoksista koskien sairauspäivärahan määräytymisestä; nämä lait tulevat pääsääntöisesti voimaan vuoden 2020 alusta. Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutokset (He 296/2018, StVM 31/2018), joiden perusteella sairausvakuutuslain

Lue lisää