Edustuskulu, neuvottelukulu vai markkinointikulu?

Edustuskulut

Otetaan alkuun muutama esimerkki;

Yrityksesi suurin yhteistyökumppani on saavuttanut merkittävän onnistumisen, ja järjestää sen vuoksi juhlatilaisuuden. Osallistut tilaisuuteen, ja viet yrityksen toimitusjohtajalle lahjaksi viinipullon.

Kasvava asiakasyrityksesi on menestynyt päättyvänä vuonna hienosti, ja kasvattanut liikevoittoaan runsaasti. Viet yritykselle onnittelulahjaksi juustokorin viinipullon kera.

Järjestät edellä mainitun yrityksen kanssa myöhemmin tapaamisen, jossa käytte syömässä ja juhlistamassa pienimuotoisesti saavutettua tulosta, ja samalla keskustelette yhteisistä tulevaisuuden suunnitelmistanne.

Nämä kaikki esimerkit istuvat kategoriaan edustusmenot. Laki määrittelee edustusmenot tarkalleen seuraavasti: Edustusmenoina pidetään sellaisia asiakkaisiin, liiketuttaviin tai muihin elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan vaikuttaviin henkilöihin kohdistuvia vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta aiheutuneita menoja, joilla elinkeinonharjoittaja pyrkii uusien liikesuhteiden luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen taikka muutoin toiminnan edistämiseen.

Edustusmeno on siis kulu, joka liittyy liiketoimintaan ja kohdistuu ulkopuoliseen tahoon. Edustusmenolla on aina jollain lailla tarkoitus edistää yrityksen omaa liiketoimintaa – edustusmeno voi siten olla esimerkiksi huomionosoitus, jolla pyritään solmimaan uusia liikesuhteita, tai vaikka esimerkiksi lahja, jolla pyritään ylläpitämään jo olemassa olevaa liikesuhdetta. Edustusmenoksi luetaan myös yrityksen harjoittama vieraanvaraisuus esimerkiksi yrityksen järjestämän lounastarjoilun taikka kokoustarjoilun merkeissä.

Edustusmenoja eivät kuitenkaan ole puolestaan yrityksen omaan henkilökuntaan kohdistuvat menot, kuten esimerkiksi merkkipäivä- tai palveluslahjat, taikka henkilökunnalle tarjotut matkat. Henkilökunnan menot sen sijaan ovat yritykselle kokonaan vähennyskelpoisia usein palkkamenoina taikka suoraan tulonhankkimiskuluina. Näin ollen myöskään yrityksen hallinnon kokouskuluja ei lueta edustusmenoihin.

Edustusmenot ovat elinkeinoverotuksessa 50 % vähennyskelpoista menoa. Kirjanpidossa kulun voi vähentää kokonaisuudessaan. Edustusmenoista ei kuitenkaan voida tehdä arvonlisäveron vähennystä.

Otetaan vielä tästä konkreettinen esimerkki: Yritys omistaa kauniin, vanhan veneen, jonka hankintameno aikoinaan on ollut 200 000 euroa. Venettä käytetään myös edustuskäytössä, 50 % veneen käytöstä. Loppuosan vene on muussa käytössä.

Veneen vuotuinen poisto on 20 000 euroa, josta yksityiskuluina vähennyskelvotonta tässä tapauksessa on 50 %, eli 10 000 euroa. Yrityksen edustusmenoiksi jää siten 10 000 euroa, josta vähennyskelpoista on puolet, eli 5000 euroa.

Neuvottelukulut

Mitä sitten puolestaan ovat neuvottelukulut? Käytännön sääntönä voidaan ajatella, että nyt puolestaan yrityksen sisäiset, palaverit kuuluvat neuvottelukulujen piiriin, siinä missä edustusmenoihin ei sisäisiä kuluja lueta. Myös esimerkiksi erilaisten viranomaisten tai asiantuntijoiden kanssa pidetyt palaverit ja niistä aiheutuvat kuluvat voidaan lukea nimenomaan neuvottelukulujen piiriin.

Neuvottelukulut ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia.

Esimerkiksi yrityksen pikkujoulujen tarjoilu henkilökunnalle on verotuksessa kokonaan vähennyskelpoista. Samoin on myös vaikkapa neuvottelutilaisuudessa tarjoiltu lasi kuohuvaa.

Markkinointikulut

Mitä puolestaan ovat sitten markkinointikulut? Siinä missä yrityksen edustuskuluista voidaan verotuksessa vähentää puolet, on markkinointikulu kokonaisuudessaan vähennyskelpoinen. Markkinointikulu saattaa joskus mennä sekaisin juuri edustuskulun kanssa, etenkin yrityksen antamien lahjojen yhteydessä. Tähän on kuitenkin olemassa muutama, selkeä nyrkkisääntö:

  • Verohallinnon mukaan alkoholilahjat tulkitaan verotuksessa aina edustusmenoiksi
  • Mikäli lahja on valittu yksilöllisesti, ja kyseessä on yksi tai muutama kappale, on kyse edustuslahjasta
  • Mikäli taas kyseessä on massatuotanto, esimerkiksi kaikille asiakkaille lähetettävä firman nimellä varustettu pieni lahja, on kyseessä markkinointikuluerä, joka on verotuksessa kokonaan vähennyskelpoinen.

Edustustilaisuus vai markkinointitilaisuus?

Entäpä sitten rajanveto markkinointitilaisuuden ja edustustilaisuuden kanssa? Myös näiden kanssa voidaan mukailla edellä mainittua linjaa ja noudattaa muutamaa muistisääntöä:

  • Mikäli tilaisuudessa on tarjolla alkoholia, katsoo verottaja varsin usein, että kyseessä on edustustilaisuus
  • Edustustilaisuudet ovat yleensä rajattu, ja tilaisuuteen on kutsuttu etukäteen tietty joukko ihmisiä
  • Markkinointitilaisuudet puolestaan ovat taas avoimia tilaisuuksia, eikä osallistujajoukkoa ole ennalta rajattu. Messut ovat hyvä esimerkki markkinointitilaisuudesta, jonka kulut ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia.

Mikäli haluat tietää lisää tai sinulla on juuri omaa tilannettasi koskien kysymys, niin olehan meihin yhteydessä! Yhteyden saat esimerkiksi puhelimitse 0400 485 969 taikka sähköpostilla, tilitoimisto@eliko.fi / elina.witt@eliko.fi.

Elina Witt

Toimitusjohtaja, Senior partner, KLT

Mikäli haluat tietää lisää tai sinulla on juuri omaa tilannettasi koskien kysymys, niin olehan meihin yhteydessä! 

Soita Elinalle 0400 485 969
Laita sähköpostia elina.witt@eliko.fi

Sovitaan tapaaminen ja tule käymään tilitoimistoomme Helsingin Vallilaan!

Eliko Oy on Procountor- ja Fennoa-tilitoimisto.

Lue myös

Lyhyt oppimäärä: Yrityksen omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste on kenties yleisimmin käytetty mittari, kun tarkoituksena on saada selville yrityksen vakavaraisuus ja tappionsietokyky. Omavaraisuusasteen taso ennustaa yrityksen mahdollista maksukyvyttömyyttä ja konkurssiriskiä, sillä omavaraisuusaste pohjautuu sekä rahoitusrakenteeseen, pitkän aikavälin kannattavuuteen ja on olennainen mittari pohdittaessa yrityksen lisärahoitusmahdollisuuksia.