Talouden tärkeimmät tunnusluvut koottuna

Keräsimme yhteen pienen mutta kattavan paketin talouden tärkeimmistä tunnuslukumittareista valmiine laskureineen helpottamaan kevyttä perehtymistä yrityksesi taloustilanteeseen. Näiden avulla saat nopeasti suhteellisen hyvän tilannekatsauksen yrityksesi toiminnasta!

Kannattavuus

Myyntikate

Myyntikate kuvaa tuoteryhmän kannattavuutta ja on yksi tärkeimmistä kannattavuuden tunnusluvuista.

Liiketulos

Liiketulos kertoo sen, kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäänyt jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja. Tässä huomioidaan myös poistot.

Oman pääoman tuottoprosentti

Oman pääoman tuottoprosentti on erityisesti omistajien ja sijoittajien käyttämä kannattavuusmittari. Se kertoo yrityksen kyvystä huolehtia siihen sijoitetusta pääomasta.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti mittaa yrityksen suhteellista kannattavuutta ja on yksi olennaisimmista tunnusluvuista.

Vakavaraisuus

Omavaraisuusastelaskuri

Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappionsietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksistaan myös pitkällä aikatähtäimellä.

Suhteellisen velkaantuneisuuden laskuri

Suhteellinen velkaantuneisuus mittaa yrityksen velkojen suhdetta liikevaihtoon.

Maksuvalmius

Quick ratio

Tunnusluku mittaa yrityksen kassavalmiutta ja rahoituspuskurin määrää.

Current ratio

Current ratio mittaa yrityksen maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria tilinpäätöshetkellä.

Meistä sanottua

”Kun me vaihdoimme tilitoimistoa, meille oli tärkeää, että kirjanpitäjä puhuu kanssamme samaa kieltä. Emme kaipaa ammattijargonia vaan selkeitä ohjeita ja muistutuksia siitä, miten meidän kannattaa yrityksemme taloutta hoitaa. Kaiken tämän Eliko tarjoaa. Ja lisäksi elikolaiset ovat huipputyyppejä!”

– Marika Siniaalto, Grapevine Media Oy