Koronatukea haettavissa ja yhteisön ja yhteisetuuden veroilmoituksen jättöön lisäaikaa

Hyviä uutisia eduskunnasta ja Verohallinnolta: yritysten kolmas kustannustukikausi avautuu, toimitilojen koronasulusta on saatavilla sulkemiskorvausta ja veroilmoituksen määräaikaa on pidennetty kuukaudella.

Eduskunta on 9.4.2021 hyväksynyt lakimuutosehdotukset yritysten määräaikaisen kustannustuen kolmannesta hakukierroksesta (HE 27/2021) ja toimitilojen sulkemiskorvauksesta (HE 37/2021).

Yritysten kolmas kustannustukikausi

  • Voit hakea määräaikaista kustannustukea mikäli yrityksesi liikevaihto on pudonnut yli 30 prosenttia koronaepidemian vuoksi ajalla 1.11.2020 – 28.2.2021. Tuki on takautuva.
  • Tukea voivat saada kaikkien toimialojen yritykset. Valtioneuvosto antaa myöhemmin asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Muiden on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan vuoksi.
  • Tuen hakuaika on tarkoitus alkaa huhtikuussa heti lain voimaantulon jälkeen ja päättyä 23.6.2021. 
  • Myös yksinyrittäjät siirtyvät kustannustuen piiriin – kustannustuki korvaa aiemmin kuntien myöntämän yksinyrittäjätuen. Tukea myönnetään liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan.

Toimitilojen sulkemiskorvaus

  • Sulkemiskorvauksen voivat saada sellaiset yritykset, joiden toimitilat on tartuntatautilain (1227/2016) 58 g §:n tai majoitus- ja ravintolatoiminnasta annetun lain (308/2006) 3a §:n nojalla pidettävä suljettuina.
  • Tuki on rajoitettu yrityksille, joissa on korkeintaan 49 työntekijää. 
  • Sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi.

Lähteet: Taloushallintoliitto, Valtioneuvosto ja Eduskunta

Yhteisön ja yhteisetuuden veroilmoituksen jättöön lisäaikaa

Verohallinto uutisoi 8.4.2021 pidentävänsä yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitusten määräaikaa kuukaudella. Yhteisöjen on annettava veroilmoitus viimeistään 31.5.

Päätös koskee niitä yhteisöjä ja yhteisetuuksia, joiden tilikausi on päättynyt joulukuussa 2020. Päätös koskee kaikkia yhteisöjä kuten osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja osuuskuntia.

Lisäaikaa ei tarvitse erikseen hakea.

Lähde: Verohallinto

Elina Witt

Toimitusjohtaja, Senior partner, KLT

Mikäli haluat tietää lisää tai sinulla on juuri omaa tilannettasi koskien kysymys, niin olehan meihin yhteydessä! 

Soita Elinalle 0400 485 969
Laita sähköpostia elina.witt@eliko.fi

Sovitaan tapaaminen ja tule käymään tilitoimistoomme Helsingin Vallilaan!

Eliko Oy on Procountor- ja Fennoa-tilitoimisto.

Lue myös

Lyhyt oppimäärä: Yrityksen omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste on kenties yleisimmin käytetty mittari, kun tarkoituksena on saada selville yrityksen vakavaraisuus ja tappionsietokyky. Omavaraisuusasteen taso ennustaa yrityksen mahdollista maksukyvyttömyyttä ja konkurssiriskiä, sillä omavaraisuusaste pohjautuu sekä rahoitusrakenteeseen, pitkän aikavälin kannattavuuteen ja on olennainen mittari pohdittaessa yrityksen lisärahoitusmahdollisuuksia.