Lyhyt oppimäärä: Arvonlisävero – lasketko sen oikein?

Lähtökohtaisesti tavaroiden ja palveluiden myynti on aina arvonlisäverollista myyntiä. Tällaista myyntiä harjoittavan elinkeinonharjoittajan on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi, ja hänen tulee myös tilittää myynnistä saamansa arvonlisäverot verohallinnolle.  On myös huolehdittava siitä, että ostajille lähetetyt myyntilaskut ja tositteet sisältävät tiedot myyntisummaan sisältyvästä arvonlisäverosta. Usein myyntilaskujen hoito ja lähetys on annettu tilitoimiston huomaan, mutta on silti tärkeää omia laskelmiaan varten osata ALV:n oikea laskukaava.

On olemassa muutamia sellaisia palveluja, joista arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa. Näitä ovat muuan muassa:

 • Sairaanhoito
 • Lääkärinhoito
 • Hammashoito
 • Sosiaalihuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvät palvelut
 • Koulu-, ammatti- ja yliopisto-opetus
 • Rahoitus- ja vakuutuspalvelut
 • Arpajaiset ja rahapelit
 • Esiintyvien taiteilijoiden palkkiot
 • Kiinteistöjen ja rakennusmaan myynnit
 • Julkiset hautauspalvelut

Myös tietyissä muissa tapauksissa arvonlisäverotuksesta on mahdollista vapautua. Usein tämä mahdollisuus kokee eräitä yleishyödyllisiä yhteisöjä, uskonnollisia yhdyskuntia sekä sokeita.

Mitä arvonlisäverosta tulee myyntitositteessa ilmoittaa?

Myyntitositteella on oltava arvonlisäveroa koskien seuraavat seikat:

 • Käytettävä arvonlisäverokanta. Useimmiten käytössä on 24 % verokanta, mutta myös verokantoja 14 % (mm. elintarvikkeet, rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut) ja 10 % (kirjat, lehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet) voidaan käyttää tiettyjen palveluiden tai tuotteiden myynnin yhteydessä.
 • Mikäli samalla tositteella on useita tuotteita, joiden verokannat poikkeavat toisistaan, tulee jokainen tuote, veron peruste ja veron määrä ilmoittaa erikseen per verokanta.
 • Veron peruste, eli tuotteen tai palvelun veroton hinta. Tämän laskemisesta lisää alla!
 • Veron määrä euroissa ilmoitettuna.
 • Maksettava loppusumma. Tähän sisältyvät veron määrä sekä veroton hinta.

Arvonlisäveron laskukaavat

Verokannalle 24 % arvonlisävero lasketaan seuraavasti:

Jos tiedossasi on veroton hinta (100 euroa):

 • 0,24 * veroton hinta = Arvonlisäveron määrä. Esimerkiksi 0,24 * 100 eur = 24 euroa.
 • 1,24 * veroton hinta = Kokonaissumman määrä. Esimerkiksi 1,24 * 100 eur = 124 euroa.
 • veroton hinta + ALV:n määrä = kokonaissumma. Esimerkiksi 100 + 24 eur = 124 euroa.

Jos tiedossasi on kokonaishinta (124 euroa):

 • kokonaishinta / 1,24 = verottoman hinnan määrä. Esimerkiksi 124 eur / 1,24 = 100 eur.
 • kokonaishinta * 24 / 124 = Arvonlisäveron määrä. Esimerkiksi 124 * 24 / 124 = 24 euroa.
 • kokonaishinta – veroton hinta = Arvonlisäveron määrä. Esimerkiksi 124 – 100 eur = 24 euroa.

Verokannoille 14 % ja 10 % arvonlisävero lasketaan samoja kaavoja käyttämällä, mutta korvaamalla kertoimen 0,24 tai 1,24 valitun verokannan mukaan (0,14 tai 0,10; tai 1,14 tai 1,10.)

Veron määrä tulee ilmoittaa kahden desimaalin tarkkuudella, eli senteissä. Pyöristystä lähimpään viiteen senttiin ei siis veron kohdalla ole luvallista tehdä. Sen sijaan kymmenesosasentit on luvallista pyöristää täysiksi senteiksi.

Yleisimmät virheet arvonlisäveroa laskiessa

Virhe 1:

Otetaan samat luvut esimerkeiksi. Eli asiakkaalta on laskutettu 100 euroa verokannalla 24 %. Paljonko on arvonlisävero? Tähän kysymykseen liittyvä varsin yleinen laskuvirhe on se, että arvonlisäveron määräksi lasketaan 24 euroa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä veron määrä tulee laskea verottomasta hinnasta. Tässä tapauksessa oikea laskukaava olisi seuraava, kun kerran tiedetään laskutettu kokonaishinta ja verokanta:

kokonaishinta * 24 / 124 = Arvonlisäveron määrä. Esimerkiksi 124 * 24 / 124 = 24 euroa.

Tässä tapauksessa puolestaan kokonaishinta olikin 100 euroa, joten sijoitetaan se:

kokonaishinta * 24 / 124 = Arvonlisäveron määrä. Esimerkiksi 100 * 24 / 124 = 19,35 euroa.

Virhe 2:

Arvonlisäveron laskeminen murtoluvun avulla. Virhe tässä syntyy tuloksen tarkkuudessa. Yllä mainitusti arvonlisäveron ilmoitustarkkuus on per sentti, minkä vuoksi murtolukulaskujen joskus hieman heittävät tulokset eivät ole hyväksyttäviä. Mikäli olet epävarma veron laskemisesta, niin täältä löytyy tähän käytännöllinen ja ilmainen arvonlisäverolaskuri!

Mikäli haluat tietää lisää tai sinulla on juuri omaa tilannettasi koskien kysymys, niin olehan meihin yhteydessä! Yhteyden saat esimerkiksi puhelimitse 0400 485 969 taikka sähköpostilla, tilitoimisto@eliko.fi / elina.witt@eliko.fi.

Elina Witt

Toimitusjohtaja, Senior partner, KLT

Mikäli haluat tietää lisää tai sinulla on juuri omaa tilannettasi koskien kysymys, niin olehan meihin yhteydessä! 

Soita Elinalle 0400 485 969
Laita sähköpostia elina.witt@eliko.fi

Sovitaan tapaaminen ja tule käymään tilitoimistoomme Helsingin Vallilaan!

Eliko Oy on Procountor- ja Fennoa-tilitoimisto.

Lue myös

Lyhyt oppimäärä: Yrityksen omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste on kenties yleisimmin käytetty mittari, kun tarkoituksena on saada selville yrityksen vakavaraisuus ja tappionsietokyky. Omavaraisuusasteen taso ennustaa yrityksen mahdollista maksukyvyttömyyttä ja konkurssiriskiä, sillä omavaraisuusaste pohjautuu sekä rahoitusrakenteeseen, pitkän aikavälin kannattavuuteen ja on olennainen mittari pohdittaessa yrityksen lisärahoitusmahdollisuuksia.