Tulorekisteri – muutos konkreettisesti

Tulorekisteri on ensisijaisesti kattava sähköinen ja ajantasalla oleva tietokanta erilaisille tulotiedoille. Se tulee sisältämään muun muassa kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tietokannan tiedot muodostuvat, kun työnantajat ja erinäiset muut suoritusten maksajat ilmoittavat vaaditut tiedot muun muassa maksamistaan palkoista ja muista suoritteista tulorekisteriin. Ilmoitus tehdään reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Tulorekisteri tulee korvaamaan verohallinnolle, vakuutusyhtiöille, työttömyysvakuutusrahastoille ja työeläkelaitoksille tehtävät palkkojen vuosi-ilmoitukset. Tulorekisterin käyttöönoton myötä muun muassa mainittu palkkatietojen ilmoittaminen nopeutuu ja tiedon siirto selkeytyy. Tulorekisterin myötä ensimmäistä kertaa tulonsaaja saa kattavan ja reaaliaikaisen kokonaiskuvan palkka- ja etuustiedoistaan.

Tulorekisterin tavoite

Tulorekisterin päätavoitteena on auttaaa ja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa ja manuaalisen työn osuutta yksinkertaistamalla palkan maksamiseen liittyviä ilmoittamis- ja raportointimenettelyjä, sekä poistamalla moninkertaisen raportointivelvollisuuden. Tällä hetkellä työnantajien on ilmoitettava tiedot maksamistaan palkoista monelle eri taholle erilaisissa teknisissä muodoissa ja eri tahdissa kulkevien aikataulujen mukaan. Tulorekisterin myötä työnantaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin vain yhden kerran, suoraan palkanmaksun yhteydessä.

Mitä tietoja tulorekisteri pitää sisällään?

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019, josta lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotiedot. Näiden tietojen lisäksi tulorekisteriin tullaan ilmoittamaan myös esimerkiksi matkakorvaukset, sisältäen sekä verovapaat että verolliset kilometrikorvaukset ja muun muassa päivärahat.

Toisessa vaiheessa, vuodesta 2020 alkaen, tulorekisteriin ilmoitetaan myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista. Tämä vaihe tulee myös laajentamaan tietojen tuottajien ja käyttäjien määrää: mukaan tulevat mm. vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomaiset.

Ketkä käsittelevät tietojani tai näkevät tietoni?

Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2019 palkkatietoja tulorekisteriin tuottavat työnantajat, erilaiset yhdistykset, säätiöt, kotitaloustyönantajat ja asunto-osakeyhtiöt sekä muut sellaiset toimijat, joilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatietoja jollekin tulorekisterin käyttötaholle. Tiedot tulorekisteriin tuottaa joko yllä mainittu taho itse, taikka sellaiset tahot, jotka ovat saaneet tähän alkuperäiseltä tiedon tuottajalta valtuutuksen. Näitä ovat  esimerkiksi tilitoimistot tai muut kumppanit, joille yritysten tai yhdistysten taloushallintoa on ulkoistettu.

Palkkatietoja puolestaan käyttävät ensimmäisessä vaiheessa verohallinto, kela, työttömuusvakuutusrahasto sekä työeläkelaitokset ja ETK. Myös tulonsaaja itse näkee omat tietonsa.

Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja, vaan viranomaiset saavat ainoastaan sen tiedon, johon heillä on lain mukaan oikeus.

Mitä konkreettisia toimenpiteitä tulorekisteri vaatii tilitoimiston asiakkailta?

Tulorekisterissä käytetään uusia Suomi.fi-valtuuksia. Yritys voi jo nyt valtuuttaa henkilön tai yrityksen asioimaan puolestaan tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Tämä valtuutus tulee tehdä viimeistään ennen tulorekisterin käyttöönottoa 1.1.2019. Valtuutus tulee tehdä yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön toimesta.

Opastamme kattavasti valtuutusten myöntämisessä – mikäli valtuutusta ja sen antamista koskien on herännyt kysymyksiä, niin otahan yhteyttä esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen tilitoimisto@eliko.fi! Autamme mielellämme. Tulemme olemaan yhteydessä asiakkaisiimme valtuutusten saamiseksi ja autamme kaikissa tulorekisteriin liittyvissä kysymyksissä mielellämme.

Verohallinnon sivuilta on löydettävissä runsaasti tietoa ja ohjeita valtuutuksen myöntämistä koskien – kokosimme tähän alle muutaman hyödyllisen oikopolun!

Lähde: Verohallinto

Mikäli haluat tietää lisää tai sinulla on juuri omaa tilannettasi koskien kysymys, niin olehan meihin yhteydessä! 

Elina Witt

Toimitusjohtaja, Senior partner, KLT

Mikäli haluat tietää lisää tai sinulla on juuri omaa tilannettasi koskien kysymys, niin olehan meihin yhteydessä! 

Soita Elinalle 0400 485 969
Laita sähköpostia elina.witt@eliko.fi

Sovitaan tapaaminen ja tule käymään tilitoimistoomme Helsingin Vallilaan!

Eliko Oy on sähköistä Procountor taloushallintojärjestelmää käyttävä tilitoimisto.

Lue myös

Lyhyt oppimäärä: Yrityksen omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste on kenties yleisimmin käytetty mittari, kun tarkoituksena on saada selville yrityksen vakavaraisuus ja tappionsietokyky. Omavaraisuusasteen taso ennustaa yrityksen mahdollista maksukyvyttömyyttä ja konkurssiriskiä, sillä omavaraisuusaste pohjautuu sekä rahoitusrakenteeseen, pitkän aikavälin kannattavuuteen ja on olennainen mittari pohdittaessa yrityksen lisärahoitusmahdollisuuksia.